Công bố/xuất bản

Bài báo khoa học
Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Ngày15/4/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện TN&MT trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính" được tài trợ bởi Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn kiến thức quản lý hành chính, tài chính từ các lớp tập huấn trong khuôn khổ dự án tại các tổ …

Seminar khoa học thường niên về “Điều tra sinh kế nông thôn, tài nguyên và môi trường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng”

Seminar khoa học thường niên về “Điều tra sinh kế nông thôn, tài nguyên và môi trường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng”

Ngày 15/3/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một buổi seminar khoa học với chủ đề đầy ý nghĩa: "Điều tra sinh kế nông thôn, tài nguyên và môi trường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng". Buổi seminar này không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu và xuất bản bài báo khoa học giữa các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học Việt Nam và Vương Quốc …

Lễ tổng kết dự án “Thích ứng với cách thức biến đổi khí hậu do thanh niên lãnh đạo”

Lễ tổng kết dự án “Thích ứng với cách thức biến đổi khí hậu do thanh niên lãnh đạo”

Chiều ngày 14/12/2022, tại Bảo tàng Dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ tổng kết dự án “Thích ứng với cách thức biến đổi khí hậu do thanh niên lãnh đạo”. “Thích ứng với với cách thức biến đổi khí hậu do thanh niên lãnh đạo” là dự án được tài trợ bởi học viện Vương quốc Anh và được thực hiện bởi Đại học Hull, Đại học Newcastle (Vương quốc Anh), Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Viện Nghiên …

Tiềm năng áp dụng công nghệ tạo hạt tầng sôi thu hồi nitơ, phospho và kali trong nước thải trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Tiềm năng áp dụng công nghệ tạo hạt tầng sôi thu hồi nitơ, phospho và kali trong nước thải trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

1. Mở đầu  Năng suất nông nghiệp thế giới phụ thuộc rất lớn vào lượng phân bón vô cơ bao gồm nitơ (N), kali (K) và phospho (P) đầu vào. Nhu cầu lớn về phân bón vô cơ cùng với việc sử dụng chất dinh dưỡng này kém hiệu quả đã gây ra áp lực lớn lên trữ lượng các mỏ khoáng này và thị trường phân bón vô cơ toàn cầu hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn dữ trữ của các mỏ khoáng P tự nhiên. Hiện thế giới đang đứng trước việc …

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 3/7/2023 Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch Bảo vệ Môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được tổ chức với sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Trần Hồng Hà.   Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội liên danh với Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Gói thầu số 04: Tư vấn Lập Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm …

Cơ sở khoa học xây dựng cho chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm miến dong riềng tỉnh Bắc Kạn

Cơ sở khoa học xây dựng cho chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm miến dong riềng tỉnh Bắc Kạn

Chỉ dẫn đia lý (CDĐL) là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp, là thông tin về nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ một quốc gia, vừng lãnh thổ hoặc địa phương sản xuất ra sản phẩm đó,, Việc bảo hộ và khác thác giá trị của CDĐL đới với nông sản của Việt Nam Là yêu cầu cấp bách hiện nay khi hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu này nhằm xác lập cơ sở khoa học phục vụ xây dựng CDĐL cho sản phẩm dong riềng tỉnh Bắc Kạn. Chi tiết của bài viết …

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc gia “Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh” . Hà Nội, 22/11/2013

Tập thể tác giả Hoàng Văn Thắng (Chủ biên), Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Võ Thanh Sơn, Lê Hương Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Thị Vân Huệ và Nghiêm Phương Tuyến Năm xuất bản 2015 Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Số trang 413 Trích dẫn Hoàng Văn Thắng (Chủ biên), Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Võ Thanh Sơn, Lê Hương Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn …

Giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo

Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012 Năm xuất bản 2012 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 336 Trích dẫn Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 336 trang. …

Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. . Tài liệu hội thảo chuyên đề.

Tập thể tác giả Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013 Năm xuất bản 2013 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 145 Trích dẫn Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu hội thảo chuyên đề. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. NXB Nông nghiệp, …

Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3.

Tập thể tác giả Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội Số trang 156 Trích dẫn Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc, 2014. Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 156 trang. …

ách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5.

Tập thể tác giả Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập) Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Thanh Niên, Hà Nội Số trang 44 Trích dẫn Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập), 2014. Sách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, …

Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Năm xuất bản 2015 Nhà xuất bản Nhà xuất bản đại học quốc gia Số trang   Trích dẫn Lê Trọng Cúc (chủ biên), 2015. Sinh Thái nhân văn và phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. …

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Tập thể tác giả Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Năm xuất bản 2016 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp Số trang   Trích dẫn Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu (2016). Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. NXB Nông nghiệp. Kỷ yếu Đa dạng sinh học và Biển đổi khí hậu …

Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ

Tập thể tác giả: Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý Năm xuất bản  2009 Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Nguồn trích dẫn Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý, 2019. Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – …

Đất ngập nước. Tập 2: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012 Năm xuất bản 2012 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 444 Trích dẫn Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 444 trang. …

Kỷ yếu hội nghị hội thảo

Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu

Tập thể tác giả Hoàng Văn Thắng, Trương Quang Học, Phạm Bình Quyền, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Lê Hương Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Thị Vân Huệ, Nguyễn Thị Kim Cúc và Trần Thu Phương (Biên tập), 2013 Năm xuất bản 2013 Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội Số trang 514 Trích dẫn Hoàng Văn Thắng, Trương Quang Học, Phạm Bình Quyền, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Lê Hương Giang, …

Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững ,Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Trần Đức Viên, Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Thị Phương Tuyến, Đào Trọng Hưng Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thanh Giang, Trần Chí Trung.   Năm xuất bản 2017   Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp   Số trang 348   Trích dẫn Viện Tài Nguyên và Môi trường, 2017.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững, Một số vấn đề từ …

Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần: Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu. Hà Nội, 12/2017

Tập thể tác giả: Hoàng Văn Thắng, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Nghiêm Phương Tuyến, Lê Thị Vân Huệ, Lê Thị Thu Thanh và Trần Thu Phương (Biên tập) Năm xuất bản  2018 Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Nguồn trích dẫn Hoàng Văn Thắng, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Nghiêm Phương Tuyến, Lê Thị Vân Huệ, Lê Thị Thu Thanh và Trần Thu Phương (Biên tập), 2018. Kỷ yếu hội thảo quốc …