Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3.

Tập thể tác giả

Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc

Năm xuất bản

2014

Nhà xuất bản

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

Số trang

156

Trích dẫn

Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc, 2014. Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 156 trang.