Mội số nội dung văn bản, quy định quy chế do Việt  Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Ban hành Quy định làm việc của Viện Tài nguyên và Môi trường
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025
Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn góp ý đề cương chi tiết luận án tiến sĩ
Quyết định thành lập tiểu ban chuyên môn góp ý đề cương chi tiết luận án tiến sĩ
Quyết định về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện các hoạt động Hợp tác Phát triển tại Viện Tài nguyên và Môi trường

 

Các văn bản liên quan khác

 

Stt Tên văn bản Tải file
1 Mẫu 1 – Đơn đăng ký dự tuyển Tải về
2 Mẫu 2 – Sơ yếu lý lịch Tải về
3 Mẫu 3 – Lý lịch khoa hoc Tải về
4 Mẫu 4 – Đề cương nghiên cứu Tải về
5 Mẫu 5 – Trang ngoài hồ sơ Tải về
6 Quyết định ban hành quy định làm việc của Viện Tài nguyên và Môi trường Tải về
7 Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Tải về
8 Thông tin đầu trang của CRES Tiếng Việt Tải về
9 Thông tin đầu trang của CRES Tiếng Anh Tải về
10 Logo cres File Ảnh Tải về