BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 • null

  PGS.TS. Lưu Thế Anh

  Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp

  Hướng nghiên cứu chính: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: ltanh@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • icon

  PGS.TS.

  Phó Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

  Hướng nghiên cứu chính: 

  Điện thoại: 

  E-mail: 

  Lý lịch khoa học

 • icon

  PGS.TS.

  Phó Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên chính

  Hướng nghiên cứu chính: 

  Điện thoại: 

  E-mail: 

  Lý lịch khoa học