BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

 • null

  PGS.TS. Lưu Thế Anh

  Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên cao cấp

  Hướng nghiên cứu chính: Địa lý Tài nguyên và Môi trường

  Điện thoại: 024-38253506

  E-mail: ltanh@cres.edu.vn

  Lý lịch khoa học

 • null

  PGS.TS. Bùi Ngọc Quý

  Phó Viện trưởng

  Học hàm, học vị: PGS.TS

  Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp

  Hướng nghiên cứu chính: Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lý

  Điện thoại: 0912912190 / 0984366338

  E-mail: quybncres@vnu.edu.vn

  Lý lịch khoa học