Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững ,Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn

Tập thể tác giả

Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Trần Đức Viên, Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Thị Phương Tuyến, Đào Trọng Hưng Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thanh Giang, Trần Chí Trung.  

Năm xuất bản

2017

 

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

Số trang

348

 

Trích dẫn

Viện Tài Nguyên và Môi trường, 2017.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững, Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn”. Hà Nội, 13/01/2017. Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội: 348 trang.

tin tức liên quan: 

Hội thảo Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững: Một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn