Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. . Tài liệu hội thảo chuyên đề.

Tập thể tác giả

Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013

Năm xuất bản

2013

Nhà xuất bản

NXB Nông nghiệp, Hà Nội

Số trang

145

Trích dẫn

Võ Quý, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang và Hàn Tuyết Mai (Biên tập), 2013. Phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tài liệu hội thảo chuyên đề. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 145 trang.