THÔNG BÁO

CONFERENCE ANNOUNCEMENT #2

CONFERENCE ANNOUNCEMENT #2

CONFERENCE ANNOUNCEMENT #2  ORGANIZER’S FOREWORD Hosting this international conference is one of the opportunities for VNU-CRES to engage and explore various global perspectives, build collaborative relationship and expand its cooperation in research, training, information and academic exchange. It also promotes and builds capacities for our staff in occupational and environmental health with …

CONFERENCE ANNOUNCEMENCE

CONFERENCE ANNOUNCEMENCE

The Conference Organizing Committee is proudly present the First Occupational Health, Safety and Environment (OSHE) at the Vietnam National University to be sponsored by the Workplace Health Without Borders (WHWB) branches in the United States, Canada, United Kingdom and Australia and hosted by the Vietnam National University – Central Institute for Natural Resources and Environmental Studies …

Bài viết mới

Hội thảo tham vấn “Quản lý bền vững rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Hồng”

Hội thảo tham vấn “Quản lý bền vững rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Hồng”

Trong 2 ngày 4 và 5/7/2024, tại tỉnh Thái Bình và Ninh Bình, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức thành công hội thảo "Quản lý bền vững rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Hồng". Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ "Tối ưu hóa bảo tồn và phát triển hệ thống rừng ngập mặn tại đồng bằng sông Hồng, Việt Nam" do Đại học Leeds, Vương quốc Anh, tài trợ. Tham dự hội thảo, về …

Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Chiều ngày 14/06/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã tổ chức Hội đồng seminar để đánh giá luận án của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hữu Nghị với đề tài: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài thuộc chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững, mã số: 9440301.04 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm. PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm chủ …

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

THƯ VIỆN VIDEO

ĐỐI TÁC