THÔNG BÁO

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/5/2024, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 1979/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại PGS. TS Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Trải qua nhiệm kỳ 2019 - 2024, PGS. TS. Lưu Thế Anh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện với các hướng nghiên cứu chính về đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường đất phục vụ quản lý, khai thác và …

Bài viết mới

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/5/2024, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 1979/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại PGS. TS Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Trải qua nhiệm kỳ 2019 - 2024, PGS. TS. Lưu Thế Anh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện với các hướng nghiên cứu chính về đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường đất phục vụ quản lý, khai thác và …

Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Ngày15/4/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện TN&MT trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính" được tài trợ bởi Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ những bài học kinh nghiệm và ứng dụng thực tiễn kiến thức quản lý hành chính, tài chính từ …

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

THƯ VIỆN VIDEO

ĐỐI TÁC