Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hà

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với rừng ngập mặn Việt Nam: Nghiên cứu điểm tại Cà Mau”.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Thời gian: 8h30, thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp, Khoa Hóa học,

Trường  Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,

Số 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.