Viện Tài nguyên và Môi trường tổng kết năm 2017

Ngày 18/01/2018, Viện Tài nguyên và Môi trường – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 với sự tham dự của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Viện.

Tham dự Hội nghị tổng kết có GS.TS. NGND. Nguyễn Hữu Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQG HN cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng của ĐHQG HN.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thắng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Viện. Sau 1 năm hoạt động với vị thế mới là nâng cấp từ Trung tâm lên Viện thành viên của ĐHQGHN, Viện đã tập trung kiện toàn bộ máy và tổ chức nhân sự, đồng thời tiếp tục triển khai và đề xuất các đề tài, dự án, các hợp đồng tư vấn dịch vụ liên quan đến  quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Dù còn gặp nhiều khó khăn song trong năm 2017 vừa qua Viện đã triển khai nhiều hoạt động, trong đó đã tổ chức được 3 hội thảo quốc gia, 1 hội thảo quốc tế; cán bộ nghiên cứu của Viện đã đăng được 06 bài báo ISI/SCOPUS và có 5 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, semina quốc tế và 6 báo cáo trong các hội nghị quốc gia. Viện cũng đang tiếp tục hoàn thiện Chương trình đào tạo tiến sĩ theo góp ý của các đơn vị quản lý.

Ông Hoàng Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2018, Viện tập trung hoàn thiện công tác tổ chức, đổi mới quản trị, tiếp tục nâng cao chất lượng của các nghiên cứu khoa học. Viện nỗ lực xây dựng nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành mạnh trong lĩnh vực bảo tồn, môi trường và phát triển bền vững. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao kinh phí hoạt động và nâng cao thu nhập của cán bộ và người lao động.

Chia sẻ về những hoạt động trong năm 2017 và định hướng phát triển của Viện trong năm 2018, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao về các hoạt động của Viện, chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Viện đang đối mặt trong tình hình mới, vị thế mới, đồng thời bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc Viện hoàn thiện chương trình đào tạo tiến sĩ và thu hút cán bộ có chất lượng.

 

Một số hình ảnh trong nội dung của hội nghị