Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Tập thể tác giả

Lê Trọng Cúc (Chủ biên)

Năm xuất bản

2015

Nhà xuất bản

Nhà xuất bản đại học quốc gia

Số trang

 

Trích dẫn

Lê Trọng Cúc (chủ biên), 2015. Sinh Thái nhân văn và phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Sinh thái nhân văn và phát triển bền vững