Thông tin tuyển dụng

No Slide Found In Slider.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh vào 8h30 ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và …

VIDEOS