Đất ngập nước. Tập 2: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả

Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012

Năm xuất bản

2012

Nhà xuất bản

NXB Nông nghiệp, Hà Nội

Số trang

444

Trích dẫn

Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 444 trang.