Seminar khoa học thường niên về “Điều tra sinh kế nông thôn, tài nguyên và môi trường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng”

Ngày 15/3/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức một buổi seminar khoa học với chủ đề đầy ý nghĩa: “Điều tra sinh kế nông thôn, tài nguyên và môi trường dưới tác động của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Hồng”. Buổi seminar này không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu và xuất bản bài báo khoa học giữa các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học Việt Nam và Vương Quốc Anh.
Hoạt động này không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hoạt động đào tạo tại Viện Tài nguyên và Môi trường cũng như Đại học Quốc gia nói chung. Đây là cơ hội để các nhà nghiên cứu và học giả kết nối, tạo ra sự đổi mới và tiếp tục đóng góp vào sự hiểu biết và giải pháp cho các thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững tại khu vực đồng bằng sông Hồng.