Báo cáo tham vấn xã hội Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà  tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam 0

Báo cáo tham vấn xã hội Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà tỉnh Lâm Đồng – Việt Nam

Tóm tắt Các hoạt động kinh tế chính: Với 78,8 % dân số là đồng bào dân tộc bản địa thì hoạt động nông nghiệp là hoạt động kinh tế...

Quan hệ giữa bảo vệ rừng và sản xuất lương thực ở huyện Na Hang trong 40 năm qua và những thách thức về phát triển trong thời gian tới. 0

Quan hệ giữa bảo vệ rừng và sản xuất lương thực ở huyện Na Hang trong 40 năm qua và những thách thức về phát triển trong thời gian tới.

 TS. Võ Thanh Sơn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường   Tóm tắt  Sản xuất lương thực cũng như diễn biến rừng được diễn ra trong điều...

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra 0

Đa dạng sinh học ở Miền núi Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Võ QuýĐại học Quốc gia Hà Nội I- Tầm quan trọng của miền núi về môi tr­ờng, đa dạng sinh học và kinh tế – xã hội. ở n­ớc ta,...

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền 0

Giao đất ở vùng cao Việt nam: vấn đề điều chỉnh quyền hưởng dụng và thẩm quyền

  Thomas Sikor Junior Research Group onPostsocialistLandRelations  Humboldt University,Berlinthomas.sikor@rz.hu-berlin.de Tóm tắt Đây là một nghiên cứu về thực tiễn và các quá trình hình thành thẩm quyền thông qua điều chỉnh...

Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng  người Vân Kiều ở thôn Là Tó, xã Húc Nghì, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị 0

Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng thực vật lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng người Vân Kiều ở thôn Là Tó, xã Húc Nghì, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị

  Th.S. Hàn Tuyết Mai Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN  Mở đầu Trong những năm gần đây, vai trò quan trọng của người dân bản...