Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Ngô Tiến Chương

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Tiến Chương.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển hệ thống nuôi tôm – lúa hữu cơ bền vững tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau”.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: 9440301.04.

Thời gian: 14h00, thứ bảy, ngày 06/4/2024.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.