Thông tin luận án

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu tóm tắt luận án tiến của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiểu, sinh ngày 10/9/1979 tại Thái Bình. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi sử dụng đất lên quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên nước của hồ Núi Cốc và lưu vực sông Công. Ngành: Khoa học môi trường Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững  (Xem Tóm tắt luận án chi …

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Đinh

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hà Văn Đinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Hà Văn Định Giới tính: Nam Ngày sinh: 13/4/1985 Nơi sinh: Hòa Bình Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 4974/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2013. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: - Quyết định số 112/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập 12 tháng. - Điều chỉnh tên đề tài theo Quyết nghị của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở luận án …