Viện Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị thường niên của Dự án Đồng bằng tại Dkaha, Bangladesh

Trong thời gian 9-13 tháng 9 năm 2023, TS Võ Thanh Sơn và TS Lê Thị Vân Huệ đã đại diện cho Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tham dự Hội nghị thường niên của Dự án “Living Deltas Hub” (sau đây gọi là Dự án Hub) với mục tiêu : 1). Chia sẻ kết quả nghiên cứu của Dự án Hub được thực hiện trong 4 năm qua; 2). Đánh giá những kết quả đã đạt được và tạo sự đồng thuận về tác động xã hội của Dự án; 3). Chia sẻ và thống nhất quy trình và các bước tiếp theo để hoàn thành dự án trong thời gian tới. Hội nghị thường niên của Dự án quy tụ gần 80 các nhà khoa học, các nhà quản lý đến từ 30 các viện nghiên cứu và trường đại học trên thế giới được diễn ra trong 3 ngày hội thảo, 1 ngày đi thực địa và 1 ngày trao đổi chính trị cấp cao với các quan chức của địa phương.

Trong thời gian này, với tư cách là thành viên của Dự án và là cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trường, TS Sơn và TS Huệ đã tham gia tích cực tất cả các phiên họp, tham gia thảo luận về các kết quả của Dự án tại đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long và sông Ganges-Brahmaputra-Meghna. Với tư cách Phó Giám đốc Dự án và phụ trách nhóm nghiên cứu số 4 (WP 4) về ngưỡng chịu tải của Hệ sinh thái xã hội, TS. Huệ đã trình bày kết quả nghiên cứu xã hội học bước đầu về những rủi ro về sinh thái, kinh tế-xã hội và môi trường của đồng bằng sông Hồng, những giải pháp thích ứng của người dân và chính quyển địa phương để xây dựng một đồng bằng bền vững theo cách tiếp cận di sản tự nhiên-  và văn hóa. Hơn nữa, TS. Huệ có bài tham luận về “Khả năng phục hồi của đồng bằng và sinh kế công bằng – Câu chuyện từ đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long” nhằm gắn kết các kết quả nghiên cứu thực tiễn vào hoạch định chính sách địa phương theo hướng bền vững trong Khuôn khổ Diễn đàn trao đổi của Dự án “Living Deltas Hub” với lãnh đạo các bộ ngành của Bangladesh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho vùng châu thổ các sông Ganges-Brahmaputra-Meghna. Trong khi đó, với tư cách cán bộ của phụ trách thực hiện nhóm nghiên cứu số 5 (WP 5) về thực hiện Mục tiêu PTBV (SDG) tại vùng đồng bằng của Việt Nam, TS Sơn đã trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về “Đánh giá thực hiện mục tiêu PTBV (SDG) tại vùng đồng bằng: Nghiên cứu điển hình cho Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long” và đề xuất phương hướng xây dựng khung giám sát và thực hiện PTBV cho quy mô vùng đồng bằng.

Trong 5 ngày làm việc trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Dự án Hub, 2 cán bộ của Viện Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của Hội nghị, mà qua đó, góp phần nâng cao uy tín của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đối với các đối tác quốc tế của Dự án Hub.

Một số hình ảnh của Hội nghị được trình bày dưới đây.

Các đại biểu tham gia Hội nghị thường niên của Dự án HUB, 9-13/9/2023 tại Dkaha, Bangladesh.

   

TS. Lê Thị Vân Huệ (trái) và TS. Võ Thanh Sơn (phải) báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội nghị.

Tags: , , ,