Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2024 như sau: