THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NAGAO

Ngày 22/01/2024, Viện Tài nguyên Môi trường và Ban Thư ký quỹ học bổng Nagao tại Nhật Bản có buổi thảo luận về chương trình học bổng Nagao Việt Nam.

Cuộc họp có sự tham gia của PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng; PGS.TS. Bùi NgọcQuý, Phó Viện trưởng; TS. Hoàng Văn Thắng, nguyên Viện trưởng; TS. Võ Thanh Sơn, nguyên Phó Viện trưởng; TS. Vũ Văn Tâm, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đào tạo là các thành viên của Ban điều hành Quỹ học bổng Nagao tại Việt Nam. Đại diện Ban Thư ký học bổng Nagao Nhật Bản có Ms. Tomoko OIZUMI và Ms. Kumiko  SUZUKI.

Mở đầu cuộc thảo luận, PGS.TS. Lưu Thế Anh, Trưởng Ban điều hành Chương trình học bổng Nagao Việt Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Chương trình trong thời gian vừa qua. Hiện nay, học bổng Nagao được rất nhiều cơ sở đào tạo và các bạn học viên quan tâm. Học bổng đã một phần giúp họ có kinh phí trong quá trình triển khai đề tài và tiếp thêm động lực trong nghiên cứu.

Đại diện Chương trình học bổng Nagao tại Nhật Bản, Ms. Kumiko rất vui với những kết quả đạt được trong thời gian hợp tác và triển khai một số Dự án với Viện Tài nguyên và Môi trường. Nhân dịp này, bà cũng muốn Ban điều hành Chương trình học bổng Nagao đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của học bổng góp phần vào bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Ban điều hành Quỹ học bổng Nagao Việt Nam đã đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường vai trò của quỹ học bổng như gia tăng số lượng học viên được nhận học bổng, hoặc bổ sung học bổng cho các nghiên cứu sinh có nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Ngoài ra, Ban điều hành cũng đề xuất một dự án liên quan đến các khu bảo tồn ở Việt Nam, trọng tâm và các khu đất ngập nước và các hệ sinh thái ven biển miền trung.

Hai bên đã thống nhất một số phương hướng để duy trì và phát huy hiệu quả của Quỹ học bổng Nagao. Nhân dịp này, thay mặt Ban điều hành Quỹ Nagao Việt Nam và các học viên đã nhận học bổng Nagao xin cảm ơn đến chủ tịch và các thành viên Chương trình học bổng Nagao Nhật Bản.

Kết thúc buổi họp, Ban lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường tặng món quà kỉ niệm của Việt Nam đến Chủ tịch và Ban Thư kí Chương trình học bổng Nagao Nhật Bản.

Tags: , ,