Hội thảo khoa học “Một số giải pháp triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”.

Thực hiện kế hoạch số 106/KH-UBND  về việc triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030. Ngày 15/12/2023 Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã phối hợp với Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Một số giải pháp triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030”. Tham dự hội thảo có Ông Trần Quốc Anh – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; PGS.TS Bùi Ngọc Quý – Phó viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội; TS Nghiêm Văn Tuấn – Phó giám đốc Đài Viễn thám trung ương, Cục Viễn thám Quốc gia cùng các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ đến từ các viện nghiên cứu; các trường đại học; tổ chức khoa học, công nghệ; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội thảo nhằm đánh giá về hiện trạng phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trao đổi thảo luận về nhu cầu sự cần thiết và khả năng định hướng triển khai chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội thảo, PGS.TS Bùi Ngọc Quý đã trình bày 02 tham luận về (1) Chiến lược Quốc gia về phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn; (2) Định hướng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

PGS.TS. Bùi Ngọc Quý – Trình bày tham luận về Định hướng triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn ông Nguyễn Minh Huấn, Phó trưởng Phòng Công nghệ và đổi mới sáng tạo đã trình bày về tình hình triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Ông Nguyễn Minh Huấn – trình bày về tình hình triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

TS. Nghiêm Văn Tuấn – Phó giám đốc Đài Viễn thám trung ương, Cục Viễn thám Quốc gia đã giới thiệu một số thành tựu công nghệ vũ trụ có tiềm năng ứng dụng tại tỉnh Lạng Sơn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường;

TS Nghiêm Văn Tuấn – giới thiệu một số thành tựu công nghệ vũ trụ có tiềm năng ứng dụng tại tỉnh Lạng Sơn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường;

Cũng tại Hội thảo đại diện các sở ban, ngành của tỉnh đã trình bày các vấn đề thực tiễn của ngành và nhu cầu ứng dụng công nghệ vụ trụ cho phát triển các lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình bày tham luận về Đặc điểm sản xuất nông, lâm nghiệp tại Lạng Sơn và nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát, điều hành hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày về thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Giao thông vận tải trình bày về thực trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý hoạt động giao thông, vận tải (đường bộ); ứng dụng công nghệ GPS trong giám sát hành trình ô tô; ThS.Dương Anh Quân – Bộ môn bản đồ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất đã trình bày tham luận về tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông,….

Trong hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về một số giải pháp triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo:

Tags: , ,