Làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ngày 05/10/2023 Viện Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi nhằm triển khai thực hiện gói thầu Tư vấn thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của BSR. Tại buổi làm việc hai bên đã trao đổi về chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm R&D giai đoạn 2024 – 2030, thống nhất về phương thức phối hợp, kế hoạch và các mốc thời gian, phân công trách nhiệm đầu mối giữa hai bên và trao đổi các các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tư vấn. Hai bên đã thống nhất tiến độ triển khai và kết thúc các hoạt động của gói thầu trước 31/12/2023.

Tags: , , ,