• null

  ThS. Phạm Việt Hùng

  Trưởng phòng

  Học hàm, học vị: ThS
  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên chính
  Chuyên môn chính: Địa lý, cảnh quan
  Điện thoại: 024-38262932
  E-mail:hung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa học

 • null

  ThS Bùi Hà Ly

  Phụ trách về hợp tác phát triển

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Công nghệ Môi trường

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:lybuiha@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  CN. Nguyễn Khánh Tùng Thư

  Phụ trách văn thư

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Quản lý nhân lực

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:thucres@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  CN. Lê Thị Minh Thành

  Phụ trách Kế toán

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:thanhcres@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  CN. Mai Thị Mai

  Thủ quỹ

  Học hàm, học vị: CN

  Trình độ chuyên môn: Chuyên viên

  Chuyên môn chính: Tài chính kế toán

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:maicres@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc

 • null

  TS. Vũ Văn Tâm

  Phụ trách phòng

  Học hàm, học vị: T.S

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Nhân chủng học

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail:vvtam@cres.edu.vn

   

 • null

  ThS. Ngô Ngọc Dung

  Phụ trách đào tạo

  Học hàm, học vị: ThS

  Trình độ chuyên môn: Nghiên cứu viên

  Chuyên môn chính: Quản lý Tài nguyên và Phát triển Bền vững

  Điện thoại: 024-38262932

  E-mail: dung@cres.edu.vn

  Lý lịch Khoa hoc