ĐHQGHN công bố các quyết định về nhân sự

ĐHQGHN công bố các quyết định về nhân sựThực hiện các quy trình về công tác nhân sự lãnh đạo, vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN đã ký ban hành các quyết định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển công tác đối với các nhân sự lãnh đạo, quản lý tại Cơ quan ĐHQGHN, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Ngày 30/11/2023, ĐHQGHN tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý cho các nhân sự trong đợt này.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân dự và trao các quyết định nhân sự.

Tham dự buổi lễ có các Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hiệu và Phạm Bảo Sơn; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng và đơn vị của ĐHQGHN.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đoàn Văn Cường đã công bố các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý gồm:

– Quyết định số 3616/QĐ-ĐHQGHN về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Quý giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường.

– Quyết định số 3618/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược.

– Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Đặng Thành Dũng, Trưởng phòng KHTC, Kế toán trưởng Trường ĐH Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính.

– Quyết định số 4276/QĐ-ĐHQGHN về việc công nhận ông Phạm Xuân Hoan, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, thành viên Hội đồng Trường Quốc tế giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế.

– Quyết định số 4288/QĐ-ĐHQGHN về việc giao ông Lê Xuân Tình, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính phụ trách Ban Kế hoạch – Tài chính.

– Quyết định số 4416/QĐ-ĐHQGHN về việc Bổ nhiệm lại ông Đặng Thành Đạt giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp.

– Quyết định số 4418/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm bà Hứa Thanh Hoa kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV.

– Quyết định số 4419/QĐ-ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng ban KHCN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư kể từ 01/12/2023.

– Quyết định số 4401/QĐ-ĐHQGHN về việc bà Nguyễn Thị Minh Phương thôi giữ chức vụ Phó Trưởng ban KHTC để chuyển công tác về Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển công tác tại vị trí công tác mới, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân mong rằng, trong thời gian tới, các nhân sự được bổ nhiệm tại các vị trí mới luôn cố gắng nỗ lực phát huy toàn diện khả năng và chuyên môn của bản thân để cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp cho sự phát triển của ĐHQGHN nói riêng, của lĩnh vực và ngành giáo dục nói chung.

Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Phạm Xuân Hoan và vụ Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển, rèn luyện và trải nghiệm trong những cương vị quản lý tại ĐHQGHN. Các đồng chí cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực và làm việc với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nỗ lực xây dựn đơn vị lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của ĐHQGHN.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định công nhận ông Phạm Xuân Hoan, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính, thành viên Hội đồng Trường Quốc tế giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định giao ông Lê Xuân Tình, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính phụ trách Ban Kế hoạch – Tài chính

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đặng Thành Dũng, Trưởng phòng KHTC, Kế toán trưởng Trường ĐH Giáo dục giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng ban KHCN giữ chức vụ Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định bổ nhiệm bà Hứa Thanh Hoa kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Chính trị và Công tác HSSV

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Quý giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân trao quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Thành Đạt giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp

Tags: , , ,