Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn,...

Thông báo tuyển dụng tư vấn “Tập huấn về lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của cấp xã”, dự án FLC 13-05  của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo tuyển dụng tư vấn “Tập huấn về lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của cấp xã”, dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường  có nhu cầu tuyển dụng 02 tư vấn những thông tin chi tiết như sau: Tên dự án: PHÁT TRIỂN SINH...

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ 0

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho...

Thông báo tuyển dụng tư vấn tập huấn phục tráng rừng luồng và quản lý bền vững rừng luồng cho dự án FLC 13-05  của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường 0

Thông báo tuyển dụng tư vấn tập huấn phục tráng rừng luồng và quản lý bền vững rừng luồng cho dự án FLC 13-05 của Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường  có nhu cầu tuyển dụng 03 tư vấn những thông tin chi tiết như sau: Tên dự án: PHÁT TRIỂN SINH...

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Kim Thị Thúy Ngọc

Dự kiến ngày 9 tháng 8 năm 2014, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh...

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng 0

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN XUÂN DŨNG 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 04/01/1979 4. Nơi sinh: Hà Tĩnh 5. Quyết định số 3678/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 về...

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn 0

Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hoàng Huy Tuấn

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trư­ờng, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về dự thảo luận án tiến sĩ của...