Thông báo

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững đợt 2 năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững như sau: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đợt 2-2022Tải xuống …

Thông báo: Chương trình học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2022-2023

Thông báo: Chương trình học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2022-2023

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về Chương trình học bổng Nagao do Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) tài trợ cấp 40 suất học bổng cho Học viên cao học trong năm học 2022-2023 Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triến. Ớ Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học …

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 đối với vị trí Nghiên cứu viên và Kế toán viên như sau: Thông báo tuyển dụng năm 2022Tải xuống …

Thông báo: tuyển sinh học bổng đào tạo tiến sỹ năm học 2022 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN (do Đại học Birmingham-VQ Anh) tài trợ

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển Nghiên cứu sinh cho học bổng đào tạo tiến sĩ năm 2022 như sau: Giới thiệu về học bổng           Học bổng do Viện Sáng tạo Toàn cầu, Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh tài trợ trong thời hạn 4 năm (1/10/2022 – 30/09/2026) cho thí sinh đăng ký theo học Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi …

Thông báo: Tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2022 như sau: Mau-5-Trang-ngoai-ho-soTải xuống Mau-4-De-cuong-nghien-cuuTải xuống Mau-3-Ly-lich-khoa-hocTải xuống Mau-2-So-yeu-ly-lichTải xuống Mau-1-Don-dang-ky-du-tuyenTải xuống TB-SDH-dot-2.2022Tải xuống …

Thông báo: Đánh giá tổng thể luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Võ Kiên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tài nguyên đất gò đồi phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang”. Chuyên ngành: …

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 CT học bổng ĐH Birminham

Danh sách thí sinh đủ điều kiện vào vòng 2 Tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi truồng, ĐHQGHN Căn cứ Thông báo số 357/TN&MT ngày 15/10/2021 của Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường về việc nộp hồ sơ ứng tuyến học bống do Trường Đại học Birmingham cấp cho đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường;Căn cứ kết quả thấm định hồ sơ của các thí sinh đăng ký tham dự Chương trình học bống do Trường Đại học Birmingham cấp cho đào tạo …

THÔNG BÁO: Danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: Danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2021-2022

Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2021-2022 của Hội đồng Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation - NEF), Nhật Bản ngày 08/03/2022, Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các học viên cao học được cấp học bổng Nagao lần đầu (40 học viên) và lần hai (40 học viên) năm học 2021-2022 (có Danh sách kèm theo). Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo …

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2022 như sau: Chuyên ngành tuyển sinh: Môi trường và phát triển bền vữngMã số: 9440301.04Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn và bảo vệ đề cương nghiên cứu.Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 nghiên cứu sinhKế hoạch tuyển sinh:Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00 ngày 22/2/2022 đến 17h00 ngày 8/4/2022.Thời …