Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Ngày 27/2/2023 Viện Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt 1 năm 2023 theo văn bản chi tiết đính kèm.

Các biểu mẫu dành cho các ứng viên khi nộp hồ sơ tuyển sinh:

  1. Đơn đăng ký dự tuyển
  2. Sơ yếu lí lịch
  3. Lý lịch khoa học
  4. Đề cương nghiên cứu
  5. Trang bìa hồ sơ