Thông báo: Đánh giá tổng thể luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Võ Kiên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Võ Kiên.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu tài nguyên đất gò đồi phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bắc Giang”.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm.

Thời gian: 9h00, thứ sáu, ngày 29/4/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Tài nguyên và Môi trường

Số 19 Lê Thánh Tông, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.

Thông tin về luận án được đăng tải sau đây: