Thông báo

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/5/2024, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 1979/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại PGS. TS Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Trải qua nhiệm kỳ 2019 - 2024, PGS. TS. Lưu Thế Anh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện với các hướng nghiên cứu chính về đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường đất phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất; ứng dụng các công …

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Ngô Tiến Chương

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Ngô Tiến Chương

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Tiến Chương. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển hệ thống nuôi tôm - lúa hữu cơ bền vững tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau”. Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững. Mã số: 9440301.04. Thời gian: 14h00, thứ bảy, ngày 06/4/2024. Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19, …

Thông báo tuyển chọn tư vấn

Thông báo tuyển chọn tư vấn

Trong khuôn khổ dự án " Nâng cao năng lực quản lý tài chính, hành chính của Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội", Viện Tài nguyên và Môi trường (Viện) cần tuyển chọn tư vấn/chuyên gia để thực hiện công việc/hoạt động: Tập huấn về quản lý tài chính, hành chính cho các học viên tại Viện. Thông tin chi tiết xem file đính kèm   …

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững đợt 2 năm 2023

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học của Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2023, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững (Danh sách kèm theo). Xem chi tiết file kèm theo …