Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc như sau:

  1. Giới thiệu về học bổng

Học bổng được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ hoặc thực tập sau tiến sĩ nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ, và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế.

Đối tượng nhận học bổng sẽ nhận được các chế độ sau:

– Được cấp tối đa 100 triệu đồng/người/năm cho Nghiên cứu sinh và 120 triệu đồng/người/năm cho Thực tập sinh trong 12 tháng.

– Được đơn vị đào tạo tạo hỗ trợ về cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, cán bộ khoa học hướng dẫn.

– Được tham gia các đề tài Khoa học và Công nghệ của Viện.

– Được các nhà khoa học của Viện hỗ trợ về chuyên môn và công bố quốc tế.

  1. Đối tượng và số lượng hồ sơ đăng ký

Xem trong Thông báo số 3807/TB-ĐHQGHN ngày 26/11/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội (kèm theo thông báo này).

  1. Hình thức đăng ký dự tuyển

          Thí sinh đăng ký trực tuyến trên cổng Cổng thông tin học bổng của ĐHQGHN (http://hocbong.vnu.edu.vn) và nộp bản cứng hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) về Viện Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ:

– Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội.

– Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024 38253506.

  1. Hình thức tuyển chọn

          Xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ chuyên môn của ứng viên.

  1. Các mốc thời gian quan trọng:

          – Tiếp nhận hồ sơ: thí sinh nộp đơn cùng hồ sơ qua Cổng thông tin học bổng của ĐHQGHN trước ngày 31 tháng 5 năm 2023.

          – Đơn vị đánh giá hồ sơ (dự kiến):  ngày 05 tháng 6 năm 2023 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau).

          – Thông báo hồ sơ trúng tuyển: trước ngày 30 tháng 07 năm 2022.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

– Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Địa chỉ: Số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Điện thoại: 024.38253506; Di động: 0914846829

– E-mail: trungcnsinh@gmail.com

– Website: http://cres.edu.vn/

Tags: , ,