Thông báo

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh. Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày 09/5/2020 Địa điểm: Phòng Hội …

Thông tin học bổng NCKH dành cho các nghiên cứu viên trẻ

Phòng QLKHCN và ĐT xin được gửi tới các cán bộ trẻ của Viện thông tin về  học bổng NCKH dành cho các nghiên cứu viên trẻ ở các nước Asean của Quỹ Nghiên cứu khoa học về Nước và Môi trường Kurita (KWEF) năm 2020 như sau: Quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học (NCKH) về Nước và Môi trường Kurita (KWEF) cấp các học bổng NCKH dành cho các nghiên cứu viên trẻ ở các nước Asean cho các nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ và phục hồi tài nguyên nước. Thành lập từ …

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh vào 8h30 ngày 03 tháng 4 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng …

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Phạm Thị Bích Ngọc

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Thị Bích Ngọc vào 14h00 ngày 31 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội Tên đề tài luận án: “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện …

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Hoãn lịch bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh vào 8h30 ngày 14 tháng 3 năm 2020 tại Phòng Hội thảo, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, 19, Lê Thánh Tông, Hà Nội Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng …

Hướng dẫn liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn liên ngành phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 24/2/2020 Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, đã ra thông báo về việc hướng dẫn các tổ chức trong Đại học Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo công văn đính kèm. Xem chi tiết nội dung công văn           …

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CAO VĂN CẢNH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH CAO VĂN CẢNH

Họ và tên nghiên cứu sinh: Cao Văn Cảnh Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1980 Nơi sinh: Quảng Ngãi Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội số 4979/QĐ-ĐHQGHN ngày 31/12/2013. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: - Quyết định số QĐ 112/QĐ-ĐHQGHN, ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc cho phép NCS kéo dài thời gian học tập. - Quyết định số QĐ 1942/QĐ-ĐHQGHN, ngày 12/6/2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc …

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Bảo vệ cấp Đại học Quốc gia luận án tiến sĩ của NCS Cao Văn Cảnh

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Cao Văn Cảnh. Tên đề tài luận án: “Xây dựng các biện pháp quản lý hiệu quả chất thải rắn công nghiệp tại một số khu đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm Thời gian: 8h30, thứ bảy, ngày 14/03/2020 Địa điểm: Phòng Hội …

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4

Được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và môi trường (VNU-CRES) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tổ chức “Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4”. Mục tiêu của hội nghị là tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát …

Thông báo về chương trình học bổng sau Tiến sỹ của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) năm 2020

Thông báo về chương trình học bổng sau Tiến sỹ của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) năm 2020

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo về chương trình học bổng sau Tiến sỹ của Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) năm 2020, theo công văn số 128/VHL-HTQT ngày 03/02/2020, của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với các thông tin chi tiết và hướng dẫn ứng tuyển tại trang thông tin điện tử của IIASA như sau: Học bổng Peter E. De …

Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 ” Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam”

Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 ” Quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam”

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia năm 2020 "Quản lý tài nguyên, Môi trường và phát triển bền vững vùng Tây Bắc Việt Nam" Xem các thông tin chi tiết   …