Thông báo: tuyển sinh học bổng đào tạo tiến sỹ năm học 2022 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN (do Đại học Birmingham-VQ Anh) tài trợ

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển Nghiên cứu sinh cho học bổng đào tạo tiến sĩ năm 2022 như sau:

Giới thiệu về học bổng

          Học bổng do Viện Sáng tạo Toàn cầu, Trường Đại học Birmingham, Vương quốc Anh tài trợ trong thời hạn 4 năm (1/10/2022 – 30/09/2026) cho thí sinh đăng ký theo học Chương trình đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN. Học bổng sẽ hỗ trợ:

          a) Học phí cho thời gian nghiên cứu sinh tham gia đào tạo tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.

          b) Chi phí cho thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và chi phí nghiên cứu thực địa.

          c) Chi phí sang thực tập tại Trường Đại học Birmingham, Vương Quốc Anh, bao gồm chi phí vé máy bay, bảo hiểm, chi phí ăn ở trong thời gian 6 tháng.

          d) Chi phí văn phòng phẩm phục vụ viết báo cáo, bài báo khoa học xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín.

          đ) Chi phí tham dự hội nghị quốc tế trình bày kết quả nghiên cứu (chi phí đi lại và chi phí ăn ở).

2. Chuyên ngành đào tạo, khu vực và hướng nghiên cứu

          a) Thí sinh đăng ký học Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành: Môi trường và Phát triển bền vững tại Viện Tài nguyên vàMôi trường.

          b) Khu vực nghiên cứu: Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam (Nghiên cứu sinh có thể lựa chọn tại các địa điểm nghiên cứu cụ thể thuộc đồng bằng sông Hồng).         

c) Hướng nghiên cứu: Học bổng cấp cho nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu về lĩnh vực tác động đến chất lượng nước, thu gom và xử lý chất thải nhựa.

Xem toàn văn thông báo tại đây: