Thông báo: Chương trình học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2022-2023

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về Chương trình học bổng Nagao do Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) tài trợ cấp 40 suất học bổng cho Học viên cao học trong năm học 2022-2023

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triến. Ớ Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học viên cao học (HVCH) của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, đang theo học chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, sinh học, sinh thái học, lâm nghiệp, nông nghiệp, khoa học Trái đất và môi trường.

Từ năm 1995, Quỹ NEF đã chọn Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội làm cơ quan đại diện duy nhất tại Việt Nam. Thông qua tổ chức và điều phối của Viện, đến nay Quỹ NEF đã cấp tổng số 723 suất học bổng cho các HVCH trên toàn quốc. Năm học 2022-2023, Quỹ NEF tiếp tục cấp 40 suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở giáo dục đại học nhằm mục đích hỗ trợ các HVCH thực hiện nghiên cứu khoa học hoặc thực hiện luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứuTải xuống

Xem toàn văn thông báo học bổng Nagao tại đâyTải xuống

Đơn xin học bổng Nagao – tiếng ViệtTải xuống

Đơn xin học bổng Nagao – tiếng AnhTải xuống