Thông báo

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo nộp hồ sơ xét học bổng cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ tại Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo nộp hồ sơ học bổng tiến sĩ và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc như sau: Giới thiệu về học bổng Học bổng được Đại học Quốc gia Hà Nội cấp cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc trong quá trình thực hiện luận án tiến sĩ hoặc thực tập sau tiến sĩ nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng …

Thông báo tuyển dụng kế toán trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển dụng kế toán trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra thông báo tuyển dụng kế toán trưởng làm việc tại Viện, các ứng viên đủ yêu cầu theo văn bản gửi kèm thì nộp hồ sơ dự tuyển về phòng hành chính và hợp tác phát triển của viện. Trân trọng thông báo! …

Ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 2/3/2023, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký quyết định số 602/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Quy định gồm 6 chương 29 điều với các nội dung: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; tuyển chọn, phê duyệt dự án sản xuất thử nghiệm; tổ chức thực hiện dự án sản xuất …

Thông báo danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2022-2023

Thông báo danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2022-2023

Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2022-2023 của Hội đồng Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation - NEF), Nhật Bản, Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các học viên cao học được cấp học bổng Nagao lần đầu (40 học viên) và lần hai (37 học viên) năm học 2022-2023 (có Danh sách kèm theo). Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo lịch tổ chức trao …

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Ngày 27/2/2023 Viện Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tuyển sinh tiến sĩ đợt 1 năm 2023 theo văn bản chi tiết đính kèm. Các biểu mẫu dành cho các ứng viên khi nộp hồ sơ tuyển sinh: Đơn đăng ký dự tuyển Sơ yếu lí lịch Lý lịch khoa học Đề cương nghiên cứu Trang bìa hồ sơ …

Thông báo kết quả tuyển sinh đào đào tiến sĩ đợt 2 năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường xin thông báo: Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2022 tại Viện Tài nguyên và Môi trường, chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững là 70 điểm (Quyết định số 3597/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội). Cụ thể như sau: TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Cơ quan công tác 1 Nguyễn Gia …

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 20/09/2022, Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn đã ký Quyết định số 3149/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội. Xem …

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Chương trình đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững đợt 2 năm 2022

Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đào tạo tiến sỹ đợt 2 năm 2022 chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững như sau: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển đợt 2-2022Tải xuống …

Thông báo: Chương trình học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2022-2023

Thông báo: Chương trình học bổng NAGAO tại Việt Nam năm học 2022-2023

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về Chương trình học bổng Nagao do Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) tài trợ cấp 40 suất học bổng cho Học viên cao học trong năm học 2022-2023 Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản được thành lập năm 1989, với sứ mệnh thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triến. Ớ Việt Nam, Quỹ NEF hỗ trợ tài chính cho các học …