THÔNG BÁO: Danh sách các học viên được cấp học bổng Nagao năm học 2021-2022

Căn cứ vào Thông báo kết quả phê duyệt danh sách các học viên được cấp học bổng năm học 2021-2022 của Hội đồng Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF), Nhật Bản ngày 08/03/2022, Viện Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách các học viên cao học được cấp học bổng Nagao lần đầu (40 học viên) và lần hai (40 học viên) năm học 2021-2022 (có Danh sách kèm theo).

Viện Tài nguyên và Môi trường sẽ thông báo lịch tổ chức trao Học bổng Nagao năm học 2021-2022 cho các học viên cao học sau khi tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) được kiểm soát.

Trân trọng thông báo./.