THÔNG BÁO

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Nghị

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Nghị

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị. Tên đề tài luận án: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững. Mã số: 9440301.04. Thời gian: 14h00, thứ sáu, ngày 14/6/2024. Địa điểm: Phòng …

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/5/2024, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội GS.TS. Lê Quân đã ký Quyết định số 1979/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại PGS. TS Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường. Trải qua nhiệm kỳ 2019 - 2024, PGS. TS. Lưu Thế Anh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện với các hướng nghiên cứu chính về đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường đất phục vụ quản lý, khai …

Bài viết mới

Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Chiều ngày 14/06/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã tổ chức Hội đồng seminar để đánh giá luận án của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hữu Nghị với đề tài: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài thuộc chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững, mã số: 9440301.04 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm. PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm chủ …

Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự của Đại học Quốc gia Hà Nội

Lễ công bố các quyết định về công tác nhân sự của Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều ngày 11/6/2024, tại nhà điều hành, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định về công tác nhân sự của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự và chỉ đạo có GS.TS Lê Quân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng dự có các Phó giám đốc Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hiệu, Phạm Bảo Sơn cùng lãnh đạo các Ban chức năng, các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và các …

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Nghị

Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Nghị

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị. Tên đề tài luận án: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững. Mã số: 9440301.04. Thời gian: 14h00, thứ sáu, ngày 14/6/2024. Địa điểm: Phòng …

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

THƯ VIỆN VIDEO

ĐỐI TÁC