Đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ của NCS Trần Hữu Nghị

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên họp Hội đồng đánh giá tổng thể luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị.

Tên đề tài luận án: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Chuyên ngành: Môi trường và phát triển bền vững.

Mã số: 9440301.04.

Thời gian: 14h00, thứ sáu, ngày 14/6/2024.

Địa điểm: Phòng họp, Viện Tài nguyên và Môi trường, 19 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.