Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/5/2024, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân đã ký Quyết định số 1979/QĐ-ĐHQGHN về việc bổ nhiệm lại PGS. TS Lưu Thế Anh giữ chức vụ Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường.

Trải qua nhiệm kỳ 2019 – 2024, PGS. TS. Lưu Thế Anh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện với các hướng nghiên cứu chính về đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường đất phục vụ quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất; ứng dụng các công nghệ hiện đại (Viễn thám, hệ thống thông tin địa lý, mô hình toán) nghiên cứu, đánh giá tài nguyên, môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

PGS. Thế Anh đã và đang hướng dẫn 03 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. PGS. Thế Anh là chủ nhiệm nhiều nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, bộ và cấp tỉnh, trong đó nhiều nhiệm vụ đề tài được đánh giá hoàn thành tốt. Trong nhiệm kỳ lần thứ nhất, PGS. Thế Anh đã chỉ đạo thành lập và xin cấp phép thành công Phòng Thí nghiệm của Viện đạt tiêu chuẩn VIMCERTS trong quan trắc môi trường; Công nhận Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị lọc nước gia đình, thiết bị lọc nước văn phòng và hoàn thành hồ sơ thành lập Nhóm Nghiên cứu mạnh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, PGS. Thế Anh sẽ tiếp tục dẫn dắt đội ngũ của Viện trong việc xây dựng và phát triển Viện thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thực hiện các đề tài nghiên cứu cả trong và ngoài nước. Đây hứa hẹn là một giai đoạn đầy thách thức nhưng cũng là cơ hội để Viện tiến xa hơn trong hành trình chinh phục những mục tiêu cao cả trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.