Thông báo tuyển sinh chương trình tiến sĩ đợt 2 năm 2024 tại Viện Tài nguyên và môi trường