NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3.

Tập thể tác giả Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội Số trang 156 Trích dẫn Trương Quang Học (Chủ biên), Phạm Đức Thi và Phạm Thị Bích Ngọc, 2014. Hỏi – đáp về biến đổi khí hậu. Tái bản lần thứ 3. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội: 156 trang. …

ách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5.

Tập thể tác giả Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập) Năm xuất bản 2014 Nhà xuất bản NXB Thanh Niên, Hà Nội Số trang 44 Trích dẫn Phan Nguyen Hong, Nguyen Hoang Tri và Phan Hong Anh (Biên tập), 2014. Sách tranh: “Rừng ngập mặn dễ trồng và nhiều lợi” (song ngữ Việt – Anh). Tái bản lần thứ 5. Ban Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, Trung tâm NC TN&MT, …

Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo khoa học quốc gia “Tài nguyên thiên nhiên và tăng trưởng xanh” . Hà Nội, 22/11/2013

Tập thể tác giả Hoàng Văn Thắng (Chủ biên), Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Võ Thanh Sơn, Lê Hương Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Kim Cúc, Lê Thị Vân Huệ và Nghiêm Phương Tuyến Năm xuất bản 2015 Nhà xuất bản NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Số trang 413 Trích dẫn Hoàng Văn Thắng (Chủ biên), Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Võ Thanh Sơn, Lê Hương Giang, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn …

Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Sinh thái nhân và phát triển bền vững

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Năm xuất bản 2015 Nhà xuất bản Nhà xuất bản đại học quốc gia Số trang   Trích dẫn Lê Trọng Cúc (chủ biên), 2015. Sinh Thái nhân văn và phát triển bền vững. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. …

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Tập thể tác giả Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Năm xuất bản 2016 Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp Số trang   Trích dẫn Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu (2016). Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. NXB Nông nghiệp. Kỷ yếu Đa dạng sinh học và Biển đổi khí hậu …

Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững ,Một số vấn đề từ lý thuyết đến thực tiễn

Tập thể tác giả Lê Trọng Cúc (Chủ biên) Trần Đức Viên, Lê Thị Vân Huệ, Nghiêm Thị Phương Tuyến, Đào Trọng Hưng Nguyễn Thanh Lâm Nguyễn Thị Phương Loan, Võ Thanh Giang, Trần Chí Trung.   Năm xuất bản 2017   Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông nghiệp   Số trang 348   Trích dẫn Viện Tài Nguyên và Môi trường, 2017.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Sinh Thái nhân và phát triển bền vững, Một số vấn đề từ …

Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần: Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu. Hà Nội, 12/2017

Tập thể tác giả: Hoàng Văn Thắng, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Nghiêm Phương Tuyến, Lê Thị Vân Huệ, Lê Thị Thu Thanh và Trần Thu Phương (Biên tập) Năm xuất bản  2018 Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Nguồn trích dẫn Hoàng Văn Thắng, Võ Thanh Sơn, Võ Thanh Giang, Trương Quang Học, Nghiêm Phương Tuyến, Lê Thị Vân Huệ, Lê Thị Thu Thanh và Trần Thu Phương (Biên tập), 2018. Kỷ yếu hội thảo quốc …

Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – xã hội vùng Bắc Trung bộ

Tập thể tác giả: Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý Năm xuất bản  2009 Nhà xuất bản NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ Nguồn trích dẫn Hoàng Lưu Thu Thủy (Chủ biên), Mai Trọng Thông,  Lưu Thế Anh, Tống Phúc Tuấn, Lê Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Vân Hương, Phạm Thị Lý, 2019. Mức độ tổn thương do biến đổi khí hậu của các ngành lĩnh vực kinh tế – …

Thành lập bản đồ tài nguyên đất huyện Taulakhom tỉnh Vientaine, Lào

Thành lập bản đồ tài nguyên đất huyện Taulakhom tỉnh Vientaine, Lào

Tác giả: Lại Vĩnh Cẩm, Lưu Thế Anh, Nguyễn Đức Thành, Đặng Trần Quân, Sounthala Phommachaly, Vatsaly Mysavath, Nguyễn Văn Hồng, Lê Bá Biên, Hoàng Quốc Nam. Tóm tắt: Bài báo này tóm tắt kết quả điều tra, thành lập bản đồ tài nguyên đất tỷ lệ 1/50.000 huyện Toulakhom, tỉnh Vientaine, CHND Lào, kết quả đã phân loại được 5 nhóm đất chính và 11 loại đất gồm: Nhóm đất xám có diện tích lớn nhất (37.129,68 ha; chiếm 41,42% DTTN) với 3 loại đất; nhóm …

Một số hoạt động thực địa tại Bangladesh của Hợp phần 4

Một số hoạt động thực địa tại Bangladesh của Hợp phần 4

Sau Hội thảo thường niên lần thứ nhất của Dự án HUB, 08 thành viên của nhóm nghiên cứu thuộc Hợp phần 4 và các Thành viên Ban Quản lý Dự án đã tổ chức chuyến thực địa khảo sát sơ bộ vùng đồng bằng ven biển Ganges-Brahmaputra-Meghna thuộc bang Khulna, Bangladesh. Nhóm đã khảo sát một số điểm bờ sông bị sạt lở, các điểm nuôi thủy hải sản ven biển và rừng ngập mặn ở Sunderban, Bangladesh, thực hiện phỏng vấn hai nhóm người dân sống tại vùng ven …

Đất ngập nước. Tập 2: Các nguyên lý và sử dụng bền vững.

Tập thể tác giả Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012 Năm xuất bản 2012 Nhà xuất bản NXB Nông nghiệp, Hà Nội Số trang 444 Trích dẫn Lê Diên Dực (Chủ biên) và Hoàng Văn Thắng, 2012. Đất ngập nước. Tập 1: Các nguyên lý và sử dụng bền vững. NXB Nông nghiệp, Hà Nội: 444 trang. …

Xử lý rác thải nhựa: Tránh rơi vào “bẫy” ô nhiễm

Xử lý rác thải nhựa: Tránh rơi vào “bẫy” ô nhiễm

Để góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa, Việt Nam không chỉ hạn chế dùng đồ nhựa một lần mà còn cần phải có những giải pháp hợp lý để tránh rơi vào “bẫy ô nhiễm”, tạo áp lực khác lên môi trường. Thay thế ống hút nhựa bằng ống hút làm từ tinh bột gạo sẽ lại gây thêm áp lực cho ngành nông nghiệp và tiếp tục tạo ra ô nhiễm.   Đồ nhựa hiện diện ở mọi nơi xung quanh ta, từ những vật dụng bé nhỏ hằng ngày như giấy gói kẹo, hũ sữa chua, …