Phục hồi và tải sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh tại Thừa Thiên Huế

 

Tên

Phục hồi và tái sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học sử dụng trong chiến tranh tại Thừa Thiên Huế

Thể loại

tài liệu hội thảo tấp huấn

Nhà xuất bản

nhà xuất bản Nông nghiệp

Năm xuất bản

2013

Tác giả

Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt nội dung

Tập hợp các bài giảng cho các cán bộ, về nâng cao năng lực hiểu biết về phục hồi và tải sử dụng các vùng đất bị suy thoái do chất độc hóa học tại các tỉnh Thừa Thiên Huế.