Danh mục các luận văn thạc sỹ

Luận văn thạc sĩ (Master Theses)

Lê Trọng Toán, 2014. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Luận văn thạc sĩ khoa học Môi trường trong phát triển bền vững, Đại học Quốc gia, Hà Nội: 85 trang.

Nguyễn Thị Kim Cúc, 2002. Nghiên cứu xã hội thảm thực vật ngập mặn xã Thụy Trường – huyện Thụy Hải – tỉnh Thái Bình. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học. Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 84 trang.

Lê Hương Giang, 1999. Bước đầu đánh giá năng suất, ảnh hưởng độ cao nền đáy tới sự phân hủy của lượng rơi và sự phân bố của một số loài động vật đáy trong rừng Trang Kandelia candel (L.) Druce trồng tại xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh thái học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 85 trang.

Võ Thanh Giang, 1998. An Assessment of the Effects of Vinh Phu Paper Mill on Wood Resources Areas of the Northern Midlands of Vietnam. Master of Philosophy Thesis. International Global Change Institute, University of Waikato, Hamilton, New Zealand: 275 pages.

Nguyễn Mạnh Hà, 2002. The Illegal Animal Trade Crossing the Border from Vietnam to China: A Review of the Present State of This Activity and Recommendations on How to Stop It. Master of Science Thesis. International University of Andalusia, Kingdom of Spain.

Vũ Thục Hiền, 2006. Hiện trạng rừng ngập mặn xã Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định và đề xuất phương hướng quản lý bền vững. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 96 trang.

Vũ Thị Minh Hoa, 1993. Mosquito Habitat and Predation Efficiency on Mosquito Populations in Ginniderra Wetland, Canberra, Australia. Master of Applied Science Thesis in Resource Management. University of Canberra, Canberra, Australia: 160 pages.

Hà Thị Thu Huế, 2008. Hoàn thiện chính sách phát triển khu du lịch sinh thái Vân Đồn – Quảng Ninh. Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Hà Nội: 108 trang.

Lê Thị Vân Huệ, 1994. Wetland Protection Policy in Vietnam. Master of Art Thesis. Tufts University, U.S.A.: 68 pages.

Trương Thị Thanh Huyền, 2002. Đa dạng sinh học vùng cửa sông Ba Lạt và mối liên quan của nó với quá trình phát triển kinh tế-xã hội trong khu vực. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 71 trang.

Vũ Thị Diệu Hương, 2003. Gendered Knowledge in the Management of Medicinal Plants: A Case Study of a Dzao Community in the Buffer Zone of Ba Vi National Park, Northern Vietnam. Master of Art Thesis. Chiangmai University, Chiangmai, Thailand: 209 pages.

Lê Đức Minh, 1999. Distribution Patterns of Reptiles and Amphibians in Puerto Rico. Master Thesis. Oregon State University, U.S.A.: 47 pages.

Trần Thu Phương, 2001. Gender Assessment in Natural Resource Use and Management and Environmental Protection in Vietnam: A Case Study in the Soc Son District. Master of Art Thesis. Saint Mary’s University, Canada: 129 pages.

Võ Thanh Sơn, 1993. Evaluation of USLE (the Universal Soil Loss Equation) to Estimate Soil Loss from Hobby Farms and Commercial Pastoral Properties Around Murrumbateman, New South Wales, Australia. Master of Applied Science Thesis. University of Canberra, Canberra, Australia: 145 pages.

Đào Văn Tấn, 2003. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và thời gian trồng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của Bần chua (Sonneratia caseolaris (L.) Engler) ở giai đoạn sau vườn ươm tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội: 96 trang.

Trần Chí Trung, 2006. Comparing Three Existing Forest Management Systems: Social, Economic and Environmental Outcomes: A Case Study of Tu Ne Commune, Tan Lac District, Hoa Binh Province, Vietnam. Master Thesis. Human Ecology Department, Free University of Brussels, Belgium: 115 pages.

Đào Minh Trường, 1993. The Use of Remote Sensing to Monitor Land Use Change and Assess Its Effect on the Hydrology of Tuggeranong Creek Catchment, New South Wales, Australia. Master of Applied Science Thesis. University of Canberra, Canberra, Australia: 165 pages.

Đặng Anh Tuấn, 2001. Đánh giá biến động rừng ngập mặn và những hoạt động có liên quan đến khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên tại Khu Ramsar Xuân Thủy từ khi thành lập (1989). Luận văn Thạc sĩ. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội: 110 trang.

Đặng Anh Tuấn, 2008. Shrimp Aquaculture Related Ecological Status of the Mangrove in Mui Ca Mau National Park, Ca Mau, Viet Nam. Master Thesis. ECOMAMA, Vrije Universiteit Brussel, Belgium: 85 pages.

Nghiêm Phương Tuyến, 1997. Rural-urban Relations and Rural Development in Northern Uplands of Vietnam. Master of Social Science Thesis. University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii, U.S.A.: 128 pages.

Phạm Thị Tường Vi, 1998. Barriers to Access to Housing in the Private Rental Market for Non-English Speaking Background Women. Master of Arts Thesis in Urban and Regional Planning. University of Sydney, New South Wales, Australia: 80 pages.