Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Tài nguyên và Môi trường

Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển viên chức vòng 2

Tags: , , ,