Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án cho nghiên cứu sinh Trần Hữu Nghị

Chiều ngày 14/06/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES) đã tổ chức Hội đồng seminar để đánh giá luận án của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Hữu Nghị với đề tài: “Bảo tồn tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Đề tài thuộc chuyên ngành Môi trường và Phát triển bền vững, mã số: 9440301.04 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm.

PGS.TS. Lại Vĩnh Cẩm chủ trì buổi đánh giá

Tham dự Seminar về phía Viện Tài nguyên và Môi trường có: PGS.TS. Lưu Thế Anh, Viện trưởng đồng thời là Người hướng dẫn chính; PGS.TS. Bùi Ngọc Quý, Phó Viện trưởng. Về phía khách mời có TS Nguyễn Song Tùng – Viện trưởng Viện Địa lý Nhân văn – Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đồng thời là người hướng dẫn 2 cho NCS. Tham dự buổi Seminar còn có các nhà khoa học, các chuyên gia: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, Trường Đại học Thủy Lợi; PGS.TS. Lê Thu Hoa, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; GS.TS. Hoàng Văn Sâm, Trường Đại học Lâm Nghiệp; PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Bình, Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam; TS. Đỗ Thị Hường, Trường Đại học Lâm Nghiệp cùng nhiều nhiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Viện. Tại buổi đánh giá TS. Vũ Văn Tâm – Phụ trách phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng seminar đánh giá tổng thể luận án của NCS. Trần Hữu Nghị.

NCS. Trần Hữu Nghị trình bày các nội dung của luận án

NCS. Trần Hữu Nghị đã trình bày tóm tắt các nội dung của luận án, bao gồm mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và kết quả nghiên cứu. NCS. đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp mới của luận án, làm sáng tỏ thực trạng và vai trò của cộng đồng dân tộc Tà Ôi trong quản lý và bảo tồn tài nguyên rừng tại khu vực Trung Trường Sơn, thông qua nghiên cứu tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận án đã đề xuất các giải pháp khả thi cho quản lý và bảo tồn thiên nhiên dựa vào tri thức truyền thống của dân tộc Tà Ôi tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nghe NCS. Trần Hữu Nghị trình bày báo cáo dự thảo luận án, các thầy, chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến có giá trị giúp cho NCS có thể chỉnh sửa luận án tốt hơn đồng thời các thành viên Hội đồng cũng đã đặt ra các câu hỏi để đánh giá trình độ của NCS trong vấn đề nghiên cứu.

PGS.TS Lưu Thế Anh, Phát biểu tại buổi Seminar

Phát biểu tại buổi Seminar PGS.TS Lưu Thế Anh – Người hướng dẫn chính đã cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã cho những ý kiến đóng góp rất quý báu để NCS và tập thể hướng dẫn có những chỉnh sửa để luận án đạt chất lượng tốt hơn nữa. PGS.TS Lưu Thế Anh cho rằng nhiều ý kiến đóng góp của các nhà khoa học không chỉ giúp cho luận án hoàn thiện và còn là những hướng nghiên cứu mới cho những vấn đề về phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, chắc chắn tập thể cán bộ hướng dẫn sẽ cùng với NCS tiếp thu và chỉnh sửa tối đa các ý kiến góp ý để luận án đạt chất lượng tốt hơn nữa.

PGS.TS Lại Vĩnh Cẩm đã thay mặt Hội đồng công bố kết luận của cuộc họp, theo đó Hội đồng đã thống nhất kết luận đồng ý cho nghiên cứu sinh thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Viện Tài nguyên và Môi trường sau khi đã tiếp thu và chỉnh sửa luận án theo các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học.

PGS.TS. Bùi Ngọc Quý, Phó Viện trưởng thay mặt Viện Tài nguyên và Môi trường, cơ sở đào tạo phát biểu tại buổi Seminar!

Thay mặt Viện Tài nguyên và Môi trường, cơ sở đào tạo, PGS.TS. Bùi Ngọc Quý, Phó Viện trưởng đã gửi lời cảm ơn tới các Nhà khoa học, chuyên gia đã đến tham dự và cho các ý kiến đóng góp quý báu để tập thể cán bộ hướng dẫn và nghiên cứu sinh hoàn thiện luận án tốt hơn. PGS.TS. Bùi Ngọc Quý khẳng định Viện sẽ giao Phòng quản lý KHCN và Đào tạo phối hợp với các bộ phận chuyên môn đôn đốc NCS chỉnh sửa nghiêm túc các ý kiến góp ý để hoàn thiện luận án trước khi triển khai các bước tiếp theo của quy trình. Thay mặt lãnh đạo Viện, PGS.TS. Bùi Ngọc Quý gửi cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia đã hợp tác, hỗ trợ công tác đào tạo của Viện trong suốt thời gian vừa qua và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học, chuyên gia trong thời gian tới cho công tác đào tạo và NCKH của Viện Tài nguyên và Môi trường nhiều hơn nữa.

Một số hình ảnh của buổi Seminar:

 

 

 

 

 

 

Tags: , ,