Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn và không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng hai kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Viện Tài nguyên và Môi trường

Thông báo thí sinh đủ điều kiện

Tags: , ,