Luận án

Danh mục các luận án tiến sĩ được đào tạo tại Viện Tài nguyên và Môi trường

TT Tên Luận án  NCS GV Hướng dẫn Năm TN 1 Nghiên cứu tiếp cận sinh thái nhân văn vào đánh giá tính bền vững của việc phát triển nuôi tôm tại vùng nuôi tập trung ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Nguyễn Thị Phương Loan 1.GS.TS. Lê Trọng Cúc 2.PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi 2012 2 Nghiên cứu tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nước sạch đô thị ở thành phố Huế theo hướng quản lý nhu cầu (DSM) Trần Anh Tuấn 1.GS.TS. Ngô Đình Tuấn …