Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu Tóm tắt luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ, sinh ngày 11/05/1969 tại Cao Bằng.

Tên đề tài luận án: Quản lý bền vững nguồn tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng tại hồ Ba Bể.

Ngành: Khoa học môi trường.

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.

 (xem chi tiết tóm tắt luận án).