Hội thảo “Tìm hiểu các lợi ích của Dịch vụ Hệ sinh thái tại Đông Nam Á: Kết quả đề tài nghiên cứu giữa các quốc gia”

Ngày 24/5/2024, Viện Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với Đại học Rutgers, Mỹ, đã tổ chức thành công hội thảo quốc tế với chủ đề “Tìm hiểu các lợi ích của Dịch vụ Hệ sinh thái tại Đông Nam Á: Kết quả đề tài nghiên cứu giữa các quốc gia”.

Nhiều đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự Hội thảo, trong đó có Viện Trưởng Viện TN&MT, PSG.TS. Lưu Thế Anh, đại biểu từ các cơ quan quản lý như Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học, các tổ chức khoa học, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội, đại diện cán bộ quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến (Hòa Bình) và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền Hải ( Thái Bình), Việt Nam. Các đại biểu quốc tế gồm GS.TS. Pamela McElwee từ Đại học Rutgers, Hoa Kỳ, đại biểu từ ĐH Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan, Đại học Mataram và ĐH Samawa, Indonesia, Viện Môi trường Myanmar.

PGS. TS. Lưu Thế Anh Viện trưởng, Viện Tài nguyên và Môi trường, Đạị học Quốc gia Hà Nội, phát biểu khai mạc hội thảo

GS. Pamela McElwee đại diện Đại học Rutgers, Mỹ giới thiệu tổng quan về dự án

Hội thảo được tổ chức nhằm báo cáo kết quả nghiên cứu về dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của các đối tác đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Các báo cáo tại hội thảo đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về lợi ích của các dịch vụ hệ sinh thái, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

TS. Nghiêm Thị Phương Tuyến báo cáo đại diện cho nhóm nghiên cứu Việt Nam

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được lắng nghe và thảo luận qua các báo cáo khoa học từ các quốc gia như Việt Nam, Singapore, Myanmar, Đài Loan và Indonesia, và hai tham luận từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đất ngập nước Tiền Hải và Khu Bảo tồn Thiên nhiên Thượng Tiến tại Hòa Bình, Việt Nam.

Hội thảo đã tạo cơ hội cho các nhà khoa học, quản lý và các tổ chức xã hội chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và khai thác bền vững các dịch vụ hệ sinh thái, đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực Đông Nam Á.

Kết thúc hội thảo là một chuỗi hoạt động khảo sát về dịch vụ hệ sinh thái tại Vinh Hạ Long nơi được tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Một số hình ảnh tại hội thảo.