Thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – công nghệ năm 2019 của Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu châu Á

Được sự tài trợ của Viện Nghiên cứu Cao Cấp Chey (Chey Institute for Advanced Studies – CIAS) tiền thân là Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (The Korea Foundation for Advanced Studies – KFAS), Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tài trợ kinh phí cho các hoạt động Khoa học – Công nghệ năm 2019.

Đối tượng tài trợ:

Cán bộ hiện đang công tác tại ĐHQGHN có học vị Tiến sĩ, học hàm Phó Giáo sư/Giáo sư.

Đã chủ trì ít nhất 01 đề tài NCKH từ cấp cơ sở của ĐHQGHN và đã có ít nhất 05 công trình trong lĩnh vực nghiên cứu đã được công bố (đối với tài trợ cho đề tài NCKH).

Mức kinh phí tài trợ và thời gian thực hiện:

  1. Đề tài:Kinh phí đề xuất xin tài trợ cho mỗi đề tài theo ba mức: 100 triệu, 150 triệu và 200 triệu đồng (tùy thuộc vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu). Thời gian bắt đầu thực hiện từ tháng 09/2019 (trong vòng từ 12 đến 24 tháng).
  2. Hội nghị/hội thảo:Không vượt quá 60 triệu đồng, tuỳ thuộc quy mô và nội dung hội thảo. Thời gian tổ chức hội nghị/hội thảo: từ tháng 09/2019 đến tháng 08/2020.
  3. Xuất bản:Không vượt quá 30 triệu đồng. Thời gian xuất bản từ tháng 09/2019 (trong vòng từ 3 đến 12 tháng). Công trình đã có sẵn bản thảo.

Lĩnh vực tài trợ:

  1. Khoa học Xã hội và Nhân văn: Quản trị và Kinh tế, Nhân văn và Nghệ thuật, Xã hội và Hành vi.
  2. Khoa học Tự nhiên và Y dược.
  3. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Công nghệ Giáo dục, Công nghệ Thông tin và Tính toán, Công nghệ Vật liệu và Năng lượng, Công nghệ Sự sống, Công nghệ Trái đất và Môi trường, Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững.
  4. Khoa học liên ngành.

Ưu tiên tài trợ cho các nhà khoa học trẻ thực hiện các đề tài, hội nghị/hội thảo và xuất bản phẩm.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: từ ngày 10/5 đến 14/06/2019

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, Tầng 8, Nhà C1T (TT Thông tin Thư viện), 144 đường Xuân Thủy, Hà Nội.

Chi tiết về điều kiện, nội dung cụ thể cho từng lĩnh vực và mẫu đơn đăng ký xin truy cập trên website: http://www.arc.vnu.edu.vn

Để được trợ giúp về thông tin xin liên hệ:  024.3754.7987; Email: arc@vnu.edu.vn

Nguồn: vnu.edu.vn