Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ

Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Ngân Ngọc Vỹ, sinh ngày 11/05/1969 tại Cao Bằng.

Tên đề tài luận án: Quản lý bền vững nguồn tài nguyên đất ngập nước dựa vào cộng đồng tại hồ Ba Bể.

Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, ngày 11/01/2020

Địa điểm: Phòng họp (tầng 1), 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự.