Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4

Được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và môi trường (VNU-CRES) phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) và Viện Địa lý, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam tổ chức “Hội nghị Khoa học Môi trường và Phát triển bền vững Quốc gia lần thứ 4”.

Mục tiêu của hội nghị là tạo một diễn đàn cho các nhà khoa học, nhà quản lý và các bên liên quan hoạt động trong các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững có thể chia sẻ các thông tin, công trình và kinh nghiệm của họ đồng thời thảo luận về các xu hướng trong tương lai cũng như các chiến lược và giải pháp ứng phó với những thách thức, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết cụ thể theo file sau:

 

Các Quý vị đại biểu có báo cáo tham luận xin xem (Hướng dẫn viết báo cáo) và gửi báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ về cho ban tổ chức qua địa chỉ Email: hoithaocres@cres.edu.vn trước ngày 01/8/2020 và các đại biểu đăng ký tham dự qua hai hình thức 1) qua (Phiếu đăng ký hội thảo) và 2) qua phiếu trực tuyến theo mẫu phiếu bên dưới trước ngày 01/10/2020.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã quan tâm./.

Quý vị có thể đăng ký hội thảo theo mẫu phiếu đăng ký tham gia Hội thảo sau: